سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یادداشت ثابت - جمعه 99/1/2 | 6:55 عصر | نویسنده : حمزه پاپی | نظر

ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن?? در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن

از نسیمی دفتر ایام برهم می خورد?? از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن

زخم می باشد گران شمشیر لنگردار را?? زینهار از دشمنان بردبار اندیشه کن

روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام?? چون شود لبریز جامت از خمار اندیشه کن

پشه با شب زنده داری خون مردم می خورد?? زینهار از زاهد شب زنده دار اندیشه کن

 
http://www.gap8.ir/saeb-tabrizi/

تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 5:2 عصر | نویسنده : حمزه پاپی | نظر

*************
دشمنان خود را دوست بدارید . زیرا بهترین جنبه های شما را به نمایش میگذارند
*************
خیر نباید همگانی باشد وگرنه دیگر خیر نیست زیرا چیزهای همگانی ارزشی ندارند

*************

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد

*************

آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

*************

سیاستمدار انسان ها را به دو دسته تقسیم می کند:ابزارها و دشمنان

*************

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

*************

نادرستی یک حکم باعث نمیشود که آن حکم را رد کنیم احکام نادرست برای زندگی بشری ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

*************

حرف کسانی که می گویند عشق ما از خودخواهی خالی است خنده دار است زیرا همه امیال ما طبق خواست قدرت ما است

*************

آنچه برای یک نفر سزاوار است نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است

*************
سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود حکم یکسان صادر کردن برای همه یک عمل غیر اخلاقی ست

*************
فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند

*************

از شادکامی دیوانه شدن بهتر از ناکامی است

*************¨

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند
*************

هر اخلاق و دستور اخلاقی طبیعت بردگی و حماقت را پرورش می دهد زیرا روح را با انضباط تحمیلی خود خفه و نابود می کند

*************

یک دانشمند و انسان والا حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار او کمال بخش نیست سرآغاز هم نیست او فردی بی خویشتن است

*************
کسی که دلش را به بند بکشد جانش را آزاد کرده است

*************

انسان نمی تواند از غرایز خود فرار کند همچنان که وقتی از خطر جانی دور شود دوباره به غرایزش برمی گردد

*************

اجحاف نکردن و آسیب نرساندن به دیگران برای رسیدن به برابری اصل بنیادی و اخلاقی جامعه است ولی این نفی زندگی ست. چون زندگی بهره کشیدن از دیگرانی است که ناتوان ترند

¨‘°ºO???Oº°‘¨

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و توقع کمک گرفتن از دیگران در آینده با آنها ارتباط برقرار می کند

¨‘°ºO???Oº°‘¨

هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم

*************
فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنابر تصور خویش است از همان ابتدا میخواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این همان استبداد است

*************
خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز

*************
آنچه که مرا نکشد قوی ترم میسازد

*************
سیاستمدار آدم ها را به دو دسته تقسیم می کند :ابزار و دشمن یعنی فقط یک طبقه را می شناسند و آن هم دشمن است

¨‘°ºO???Oº°‘¨

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید

*************

باید در تضادهای دوگانه شک کرد از کجا معلوم که این تضادهای دوگانه اصلا وابسته به هم و یکی نباشند؟ در فلسفه معین ارزشی بیشتر از نامعین دارد همان طور که ارزش نمود کمتر از حقیقت است

¨‘°ºO???Oº°‘¨

نادرستی یک حکم باعث نمی شود که آن حکم را رد کنیم احکام نادرست برای زندگی آدمی ضروری است و رد کردن آنها را به معنای رد کردن زندگی است

¨‘°ºO???Oº°‘¨

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است

*************
آنچه برای یک نفر سزاوار است را نمی توان گفت برای فرد دیگر هم سزاوار است به عنوان مثال انکار نفس و افتادگی سزاوار یک فرمانده نیست و برایش فضیلت محسوب نمی شود حکم یکسان صادر کردن برای همه غیر اخلاقی ست

*************
آینده از آن کسانی است که به استقبالش می روند

*************
فرد خلوت نشین می گوید که واقعیت در کتاب ها نیست و فیلسوف آن را پنهان می کند

¨‘°ºO???Oº°‘¨

والاتر و برتر از خویش بساز ؛ ولی نخست باید خود را ساخته باشی ، استوار در جسم و روح . مبادا تنها خود را تکثیر کنی ، که بایست چیزی والاتر بسازی.

¨‘°ºO???Oº°‘¨

فرد والا از فهمیده شدن توسط دیگران در هراس است نه از بد فهمیده شدن چون می داند که کسانی که او را بفهمند به سرنوشت او یعنی رنج کشیدن در دنیا دچار خواهند شد
*************

منبع :  http://www.gap8.ir/nietzsche
تاریخ : پنج شنبه 98/12/29 | 4:57 عصر | نویسنده : حمزه پاپی | نظر